Εκπαίδευση Προσωπικού Επιχειρήσεων


Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησής σας στην παροχή πρώτων βοηθειών.
Η εκπαίδευση μπορεί να διεξαχθεί στον εργασιακό σας χώρο ή σε εγκαταστάσεις που θα εξασφαλίσουμε για εσάς.

Σχολιάστε