Νάξος

Μάιος

Βασική Υποστήριξη Ζωής Ενηλίκου & Επείγουσα Παιδική Βοήθεια Ημ/νία: 05/05/2018
Ώρες: 9:00 πμ - 6:00 μμ
Τόπος: Νάξος – θα ανακοινωθεί σύντομα
Πόλη: Νάξος
Κόστος: 140,00€

Δήλωση συμμετοχής
Επείγοντα Περιστατικά στην Εργασία Ημ/νία: 05/05/2018
Ώρες: 9:00 πμ - 6:00 μμ
Τόπος: Νάξος – θα ανακοινωθεί σύντομα
Πόλη: Νάξος
Κόστος: 130,00€

Δήλωση συμμετοχής
Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών Ημ/νία: 05/05/2018 - 06/05/2018
Ώρες: 9:00 πμ - 6:00 μμ
Τόπος: Νάξος – θα ανακοινωθεί σύντομα
Πόλη: Νάξος
Κόστος: 195,00€

Δήλωση συμμετοχής
Πρώτες Βοήθειες για Παιδιά & Βρέφη Ημ/νία: 05/05/2018 - 06/05/2018
Ώρες: 9:00 πμ - 6:00 μμ
Τόπος: Νάξος – θα ανακοινωθεί σύντομα
Πόλη: Νάξος
Κόστος: 155,00€

Δήλωση συμμετοχής

Εάν δεν σας εξυπηρετούν οι παραπάνω ημερομηνίες και θέλετε να εκπαιδευτείτε εκτός ετήσιου προγραμματισμού, επικοινωνήστε μαζί μας.

Νάξος