Λευκωσία – Category – Widget

Λευκωσία

Μάιος

Βασική Υποστήριξη Ζωής Ενηλίκου & Επείγουσα Παιδική Βοήθεια Ημ/νία: 12/05/2018 - 13/05/2018
Ώρες: 9:00 πμ - 6:00 μμ
Τόπος: Cleopatra Hotel
Πόλη: Λευκωσία
Κόστος: 140,00€

Δήλωση συμμετοχής
Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών Ημ/νία: 12/05/2018 - 13/05/2018
Ώρες: 9:00 πμ - 6:00 μμ
Τόπος: Cleopatra Hotel
Πόλη: Λευκωσία
Κόστος: 195,00€

Δήλωση συμμετοχής
Πρώτες Βοήθειες για Παιδιά & Βρέφη Ημ/νία: 12/05/2018 - 13/05/2018
Ώρες: 9:00 πμ - 6:00 μμ
Τόπος: Cleopatra Hotel
Πόλη: Λευκωσία
Κόστος: 155,00€

Δήλωση συμμετοχής
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά Ημ/νία: 12/05/2018
Ώρες: 9:00 πμ - 6:00 μμ
Τόπος: Cleopatra Hotel
Πόλη: Λευκωσία
Κόστος: 130,00€

Δήλωση συμμετοχής
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία FAW (3ήμερο) Ημ/νία: 12/05/2018 - 14/05/2018
Ώρες: 9:00 πμ - 4:00 μμ
Τόπος: Cleopatra Hotel
Πόλη: Λευκωσία
Κόστος: 270,00€

Δήλωση συμμετοχής
Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών (προϋπόθεση η Πλήρης Εκπαίδευση) Ημ/νία: 14/05/2018 - 16/05/2018
Ώρες: 9:00 πμ - 6:00 μμ
Τόπος: Cleopatra Hotel
Πόλη: Λευκωσία
Κόστος: 950,00€

Δήλωση συμμετοχής
Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία (προϋπόθεση FAW) Ημ/νία: 14/05/2018 - 16/05/2018
Ώρες: 9:00 πμ - 5:00 μμ
Τόπος: Cleopatra Hotel
Πόλη: Λευκωσία
Κόστος: 750,00€

Δήλωση συμμετοχής

Εάν δεν σας εξυπηρετούν οι παραπάνω ημερομηνίες και θέλετε να εκπαιδευτείτε εκτός ετήσιου προγραμματισμού, επικοινωνήστε μαζί μας.

Λευκωσία