Θεσσαλονίκη – Category – Widget

Θεσσαλονίκη

Μάρτιος

Εκπαιδευτής Ειδικών Α’ Βοηθειών (προϋπόθεση FPOS 2) Ημ/νία: 31/03/2018 - 02/04/2018
Ώρες: 9:00 πμ - 6:00 μμ
Τόπος: Αρωγή Κέντρο Αποκατάστασης
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κόστος: 1.200,00€

Δήλωση συμμετοχής
Εκπαιδευτής Ειδικών Α’ Βοηθειών & Εργασίας (προϋπόθεση FPOS 2) Ημ/νία: 31/03/2018 - 02/04/2018
Ώρες: 9:00 πμ - 8:00 μμ
Τόπος: Αρωγή Κέντρο Αποκατάστασης
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κόστος: 1.500,00€

Δήλωση συμμετοχής
Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών (προϋπόθεση η Πλήρης Εκπαίδευση) Ημ/νία: 31/03/2018 - 02/04/2018
Ώρες: 9:00 πμ - 6:00 μμ
Τόπος: Αρωγή Κέντρο Αποκατάστασης
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κόστος: 950,00€

Δήλωση συμμετοχής
Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία (προϋπόθεση FAW) Ημ/νία: 31/03/2018 - 02/04/2018
Ώρες: 9:00 πμ - 5:00 μμ
Τόπος: Αρωγή Κέντρο Αποκατάστασης
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κόστος: 750,00€

Δήλωση συμμετοχής

Μάιος

ΚΑΡΠΑ – Απινίδωση (CPR – AED Course) *προσφορά – δεν ισχύουν οι εκπτώσεις Ημ/νία: 06/05/2018
Ώρες: 9:00 πμ - 3:00 μμ
Τόπος: Εκπαιδευτικό Κέντρο Κρασσά
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κόστος: 35,00€

Δήλωση συμμετοχής

Ιούνιος

Βασική Υποστήριξη Ζωής Ενηλίκου & Επείγουσα Παιδική Βοήθεια Ημ/νία: 09/06/2018
Ώρες: 9:00 πμ - 6:00 μμ
Τόπος: Εκπαιδευτικό Κέντρο Κρασσά
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κόστος: 140,00€

Δήλωση συμμετοχής
Επείγοντα Περιστατικά στην Εργασία Ημ/νία: 09/06/2018
Ώρες: 9:00 πμ - 6:00 μμ
Τόπος: Εκπαιδευτικό Κέντρο Κρασσά
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κόστος: 130,00€

Δήλωση συμμετοχής
Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών Ημ/νία: 09/06/2018 - 10/06/2018
Ώρες: 9:00 πμ - 6:00 μμ
Τόπος: Εκπαιδευτικό Κέντρο Κρασσά
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κόστος: 195,00€

Δήλωση συμμετοχής
Πρώτες Βοήθειες για Παιδιά & Βρέφη Ημ/νία: 09/06/2018 - 10/06/2018
Ώρες: 9:00 πμ - 6:00 μμ
Τόπος: Εκπαιδευτικό Κέντρο Κρασσά
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κόστος: 155,00€

Δήλωση συμμετοχής
Πρώτος Βοηθός (FPOS) – 1 Ημ/νία: 09/06/2018 - 10/06/2018
Ώρες: 9:00 πμ - 8:30 μμ
Τόπος: Εκπαιδευτικό Κέντρο Κρασσά
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κόστος: 250,00€

Δήλωση συμμετοχής
Οξυγόνο Πρώτων Βοηθειών Ημ/νία: 09/06/2018
Ώρες: 6:00 μμ - 8:30 μμ
Τόπος: Εκπαιδευτικό Κέντρο Κρασσά
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κόστος: 75,00€

Δήλωση συμμετοχής

Εάν δεν σας εξυπηρετούν οι παραπάνω ημερομηνίες και θέλετε να εκπαιδευτείτε εκτός ετήσιου προγραμματισμού, επικοινωνήστε μαζί μας.

Θεσσαλονίκη