Δικαίωμα συμμετοχής & πιστοποίηση εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών

Ποιος έχει το δικαίωμα να παρέχει Βασική Υποστήριξη της Ζωής και Πρώτες Βοήθειες;

Πρώτες Βοήθειες έχει το δικαίωμα να παρέχει ο καθένας από εμάς, αρκεί να έχει λάβει την απαραίτητη γνώση, παρακολουθόντας σχετικά σεμινάρια πρώτων βοηθειών και έχει στην κατοχή του το ανάλογο πιστοποιητικό εκπαίδευσης.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει στα Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών της Rescue Training International;

Δικαίωμα συμμετοχής έχει οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να γνωρίζει βασικές αλλά και βελτιωμένες τεχνικές πρώτων βοηθειών, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σωστά σε ένα επείγον περιστατικό.

Θα χρειαστεί ποτέ να αποδείξω ότι έχω λάβει Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών;

Αφού παράσχετε τις πρώτες βοήθειες σε ένα επείγον περιστατικό, πιθανόν να κληθείτε να περιγράψετε τι συνέβη, ποιος είστε, τι κάνατε και με πιο δικαίωμα ενεργήσατε. Εφόσον φέρετε εγκεκριμένο πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, θα είσαστε νομικά καλυμμένοι, βάσει του Νόμου του Καλού Σαμαρείτη.

Τι είναι το Εγκεκριμένο Πιστοποιητικό Πρώτων Βοηθειών;

Το εγκεκριμένο πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών συνοδεύει την παρακολούθηση και την επιτυχία κατόπιν αξιολόγησης, ενός διαπιστευμένου προγράμματος πρώτων βοηθειών.

Είναι διαπιστευμένα τα Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών της Rescue Training International;

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών που διαθέτουμε είναι συναινετικά εγκεκριμένα από την Ομάδα Εργασιών της Βασικής Υποστήριξης Ζωής (BLS), της Διεθνούς Επιτροπής Αναζωογόνησης (ILCOR). Είναι επίσης επισήμως αναγνωρισμένα από τα αρμόδια κυβερνητικά σώματα  περισσοτέρων των 150 χωρών σε Ευρώπη, Αυστραλία, Αμερική, Νότια Αφρική και Ασία Ειρηνικού.