Διεθνής πιστοποίηση & περιεχόμενο εκπαίδευσης

Από ποιον φορέα εκδίδεται το Δίπλωμα Πρώτων Βοηθειών που θα λάβω;

Όλοι οι εκπαιδευτές της Rescue Training International είναι πιστοποιημένοι ώστε να διδάσκουν μέχρι και στο επίπεδο του εκπαιδευτή εκπαιδευτών. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τον οργανισμό Rescue Training International ο οποίος είναι εγκεκριμένος οργανισμός εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών.

Σε ποιούς απευθύνονται τα Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών Rescue Training International (RTI) ;

Τα Εκπαιδευτικά Πρόγραμματα RTI απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους ανεξαρτήτου ηλικίας, επαγγελματικής ιδιότητας και προηγούμενης εμπειρίας. Στοχεύει στην βασική εκπαίδευση των συμμετεχόντων, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα περιστατικά εκείνα που είναι απειλητικά ή μη, για την ανθρώπινη ζωή.

Τι θα μάθω λαμβάνοντας μέρος στα Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών Rescue Training International (RTI);

Αφού ολοκληρώστε την Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών RTI, θα είστε σε θέση να εφαρμόσετε την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), να χειριστείτε τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (ΑΕΑ), να χορηγήσετε οξυγόνο καθώς επίσης και να παράσχετε τις πρώτες βοήθειες σε ενήλικες, παιδιά και βρέφη.

Μπορώ να εκπαιδευτώ σε όλες τις ενότητες πρώτων βοηθειών RTI;

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθήσει όσες ενότητες επιθυμεί, ανεξάρτητα από τον φορέα πιστοποίησης και να λάβει όλα τα διπλώματα πρώτων βοηθειών που παρέχονται από την Rescue Training International.