Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών RTI

Πώς μπορώ να γίνω Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών Rescue Training International (RTI Instructor);

Με την απόκτηση των Βασικών Πτυχίων Πρώτων Βοηθειών, μπορείτε να συνεχίσετε την εκπαίδευσή σας και να εξελιχθείτε περαιτέρω. Κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης των βασικών επιπέδων πρώτων βοηθειών, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στα προγράμματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης Εκπαιδευτών Πρώτων Βοηθειών. Αφού παρακολουθήσετε το πρόγραμμα και εξεταστείτε επιτυχώς, θα πιστοποιηθείτε ως Εκπαιδευτής Rescue Training International.

Τι θα μπορώ να διδάξω ως Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών RTI;

Η Πιστοποίηση Εκπαιδευτού Πρώτων Βοηθειών RTI (RTI Instructor) καλύπτει μια πληθώρα εκπαιδευτικών ενοτήτων και σας δίνει το δικαίωμα να διδάξετε όλα τα παρακάτω:

  • Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
  • Εξωτερική Αυτόματη Απινίδωση
  • Πρώτες Βοήθειες
  • Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες
  • Επείγουσες Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες
  • Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

Επίσης, σας δίνεται η δυνατότητα να πιστοποιηθείτε ως Εκπαιδευτής Ειδικών Πρώτων Βοηθειών (RTI Advanced First Aid Instructor) έτσι ώστε να αποκτήσετε τη δυνατότητα να χορηγήσετε και πιστοποιητικά χρήσης οξυγόνου.

Πως μπορώ να αξιοποιήσω την Πιστοποίηση Εκπαιδευτή Πρώτων Βοηθειών;

Ως εγκεκριμένος Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών Rescue Training International (RTI Instructor) θα είστε σε θέση να πραγματοποιήσετε τις προσωπικές σας εκπαιδεύσεις και να πιστοποιήσετε τους δικούς σας μαθητές. Επίσης, με αρκετούς από τους εκπαιδευτές πρώτων βοηθειών που έχουμε πιστοποιήσει στη Rescue Training International, συνεργαζόμαστε στα μεγάλα Σεμινάρια Πρώτων Bοηθειών που διοργανώνουμε.

Μπορώ να πιστοποιηθώ ως Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών σε όλα τα προγράμματα που παρέχονται από τη Rescue Training International (RTI);

Εφόσον έχετε το χρόνο και τη διάθεση, μπορείτε να παρακολουθήσετε όλη τη σειρά των εκπαιδεύσεων, ωστε να πιστοποιηθείτε ως Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών, Εκπαιδευτής Ειδικών Πρώτων Βοηθειών και Εργασίας με στόχο να συγκαταλέγεστε κι εσείς ανάμεσα στους κορυφαίους Εκπαιδευτές Πρώτων Βοηθειών.

Ποιό είναι το κόστος και πόσος χρόνος χρειάζεται για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Rescue Training International;

Ανάλογα με το πρόγραμμα στο οποίο επιλέγετε να πιστοποιηθείτε ως εκπαιδευτής, διαφέρει η χρονική διάρκεια και το κόστος. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από τον κατάλογο προγραμμάτων και τιμών, που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα μας. Η χρονική διάρκεια διαφέρει επίσης, ανάλογα με τις επιλογές σας.