Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας – Εξουσιοδοτημένα Εκπαιδευτικά Κέντρα

RTI_AUTHORIZED TRAINING

Πόλη ▾ Περιοχή ▾ Επωνυμία Στοιχεία Επικοινωνίας
Skopje Boris Trajkovski Phi Nikob Medical
  • +389 2 2718 000
  • elena.nakova@nikobmedical.mk
  • nikobmedical.mk
  • 62, BORIS TRAJKOVSKI blvd, P.C. 1000