Αθήνα: Ολοκλήρωση Σεμιναρίου Α’ Βοηθειών – Μάιος 2017


Με 75 συμμετέχοντες ολοκληρώθηκε το Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών της Rescue Training International στην Αθήνα, στις 14/5/2017 στην Αθήνα!

Το σεμινάριο διεξήχθη στο Electra Palace Hotel με άρτια οργάνωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην εκπαιδευτική διαδικασία!

Όσοι συμμετείχαν, αξιολογήθηκαν επαρκώς και οδηγήθηκαν στην απόκτηση Διεθνώς Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού Πρώτων Βοηθειών από τη Rescue Training International!

Το επόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Αθήνα, θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο.

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν ανοίξει στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://rescuetraining.gr/el/events/categories/scheduled-trainings-athens/