Συχνές ερωτήσεις

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που λαμβάνουμε σχετικά με τις πρώτες βοήθειες, τα προγράμματα εκπαίδευσης και την πιστοποίηση των εκπαιδευόμενων.

Πρώτες Βοήθειες & Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση

Τί είναι οι Πρώτες Βοήθειες; Πρώτες Βοήθειες είναι οι μέθοδοι και οι τεχνικές που εφαρμόζονται σε...

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία

Τι είναι οι πρώτες βοήθειες στην εργασία; Οι πρώτες βοήθειες στην εργασία είναι ένα σύνολο...

Δικαίωμα συμμετοχής & πιστοποίηση εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών

Ποιος έχει το δικαίωμα να παρέχει Βασική Υποστήριξη της Ζωής και Πρώτες Βοήθειες; Πρώτες Βοήθειες...

Διεθνής πιστοποίηση & περιεχόμενο εκπαίδευσης

Από ποιον φορέα εκδίδεται το Δίπλωμα Πρώτων Βοηθειών που θα λάβω; Όλοι οι εκπαιδευτές της Rescue...

Απαιτούμενος χρόνος, διαδικασίες και κόστος εκπαίδευσης

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να λάβω την απαραίτητη Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών; Η χρονική διάρκεια...

Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών RTI

Πώς μπορώ να γίνω Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών Rescue Training International (RTI Instructor); Με...

Βασική Υποστήριξη Ζωής Ενηλίκου & Επείγουσα Παιδική Βοήθεια

Πρόκειται για συνδυασμό δύο ξεχωριστών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της Βασικής Υποστήριξης Ζωής...