Πολιτική απορρήτου και cookies

Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει μεταξύ σας, του Χρήστη αυτού του Δικτυακού τόπου και της Rescue Training International CY LTD, του ιδιοκτήτη και παρόχου αυτής της Ιστοσελίδας. Η Rescue Training International CY LTD παίρνει πολύ σοβαρά το απόρρητο των πληροφοριών σας. Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει για τη χρήση όλων των δεδομένων που συλλέγονται από εμάς ή που παρέχονται από εσάς σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Αυτή η πολιτική απορρήτου θα πρέπει να διαβάζεται μαζί με τους Όρους και Προϋποθέσεις μας, οι οποίοι μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση: link.

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Ορισμοί και ερμηνείες

 1. Στην παρούσα πολιτική απορρήτου χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί:
  Δεδομένα συνολικά όλες οι πληροφορίες που υποβάλετε στη Rescue Training International CY LTD μέσω της Ιστοσελίδας. Ο ορισμός αυτός ενσωματώνει, κατά περίπτωση, τους ορισμούς που προβλέπονται στους νόμους περί προστασίας δεδομένων.
  Cookies ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον υπολογιστή σας από αυτόν τον Ιστότοπο όταν επισκέπτεστε ορισμένα τμήματα της Ιστοσελίδας ή / και όταν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της Ιστοσελίδας. Λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται από τον παρόντα ιστότοπο περιέχονται στην παρακάτω παράγραφο (Cookies)
  Νόμοι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κάθε εφαρμοστέο δίκαιο σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της οδηγίας 96/46 / ΕΚ (οδηγία για την προστασία των δεδομένων) ή του GDPR, καθώς και των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών και παράγωγων εκτελεστικών διατάξεων, εφαρμοστέων στην Κύπρο.
  GDPR ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (EU) 2016/679.
  Rescue Training International CY LTD, or us Rescue Training International CY LTD, εταιρεία με έδρα την Κύπρο και αριθμό εγγραφής HE295505, με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Διαγόρου 3, Πύργος Φέσσας & Κασιουλής, Λευκωσία, Κύπρος, 1097.
  CY and EU Cookie Law οι κανονισμοί του 2003 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (οδηγία ΕΚ), όπως τροποποιήθηκαν από τους κανονισμούς του 2011 (για την τροποποίηση της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες).
  Χρήστης ή εσύ κάθε τρίτος που έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο και (i) δεν απασχολείται από τη Rescue Training International CY LTD και δεν ενεργεί κατά την άσκηση της εργασίας του ή (ii) προσλαμβάνεται ως σύμβουλος ή παρέχει με άλλο τρόπο υπηρεσίες στη Rescue Training International CY LTD και παρέχει σχετικές υπηρεσίες στον Δικτυακό τόπο. και
  Ιστότοπος τον ιστότοπο που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή, www.rescuetraining.gr, καθώς και οποιονδήποτε υποτομέα αυτού του ιστότοπου, εκτός εάν εξαιρούνται ρητά από τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις.
 2. Σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, εκτός εάν το πλαίσιο απαιτεί διαφορετική ερμηνεία:
  • το μοναδικό περιλαμβάνει και τα πολλά και αντιστρόφως.
  • οι παραπομπές σε υποκείμενες ρήτρες, σε ρήτρες, χρονοδιαγράμματα ή παραρτήματα αφορούν υπο-ρήτρες, ρήτρες, χρονοδιαγράμματα ή παραρτήματα αυτής της πολιτικής απορρήτου.
  • η αναφορά σε πρόσωπο περιλαμβάνει και εταιρείες, κυβερνητικές οντότητες, καταπιστεύματα και εταιρικές σχέσεις.
  • “συμπεριλαμβάνεται” εννοείται ότι σημαίνει “χωρίς περιορισμό”.
  • η αναφορά σε οποιαδήποτε νόμιμη διάταξη περιλαμβάνει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση της.
  • οι επικεφαλίδες και οι υποκατηγορίες δεν αποτελούν μέρος αυτής της πολιτικής απορρήτου.

Σκοπός της πολιτικής απορρήτου

 1. Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τις ενέργειες της Rescue Training International CY LTD και των Χρηστών σε σχέση με αυτή την Ιστοσελίδα. Δεν επεκτείνεται σε οποιονδήποτε ιστότοπο που μπορεί να προσεγγιστεί από τον παρόντα ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε συνδέσμων μπορούμε να παρέχουμε στους ιστότοπους κοινωνικών μέσων ενημέρωσης.
 2. Για τους σκοπούς των εφαρμοζόμενων νόμων περί προστασίας δεδομένων, η Rescue Training International CY LTD είναι ο “υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων”. Αυτό σημαίνει ότι η Rescue Training International CY LTD καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται τα δεδομένα σας.

Συλλεγόμενα δεδομένα

 1. Μπορεί να συλλέξουμε από εσάς τα ακόλουθα δεδομένα, τα οποία περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα:
  • όνομα.
  • ημερομηνία γέννησης.
  • φύλο.
  • εργασιακός τίτλος.
  • επάγγελμα.
  • στοιχεία επικοινωνίας όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικός αριθμός.
  • δημογραφικές πληροφορίες, όπως ταχυδρομικός κώδικας, προτιμήσεις και ενδιαφέροντα.
  • Διεύθυνση IP (συλλεγόμενη αυτόματα).
  • τύπος και έκδοση του προγράμματος περιήγησης (αυτόματα συλλεγόμενα).
  • λειτουργικό σύστημα (αυτόματα συλλεχθέν).
  • μια λίστα με τις διευθύνσεις URL που αρχίζουν με έναν ιστότοπο που παραπέμπει, τη δραστηριότητά σας σε αυτόν τον ιστότοπο και τον ιστότοπο στον οποίο πραγματοποιείτε έξοδο (αυτόματα συλλεγόμενος).
  • Πιο συγκεκριμένα: Όνομα, Επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, περιοχή, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία γέννησης, φύλο, επάγγελμα, σπουδές, στοιχεία της επιχείρησης, λεπτομέρειες χρέωσης, λεπτομέρειες πληρωμής, επικοινωνίες με την R.T.I. στοιχεία περιήγησης στο διαδίκτυο, δεδομένα γλώσσας και τοποθεσίας, φωτογραφίες από μαθήματα κατάρτισης, άλλα ευαίσθητα ή μη δεδομένα που ενημερώνεστε σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Η R.T.I. μπορεί επίσης να συγκεντρώσει διαφορετικές κατηγορίες μεμονωμένων πληροφοριών εάν απαιτείται σε σχέση με μια συγκεκριμένη ικανότητα ή πρόγραμμα και με μεμονωμένες πληροφορίες εάν απαιτείται για την πραγματοποίηση ποιοτικών ερευνών, εξετάσεων, αντιρρήσεων και προσφορών. Αυτές οι μεμονωμένες πληροφορίες δίνονται από τους υποψήφιους ή το άτομο που κάνει την κράτηση θέσης για εκπαίδευση .
  • σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με αυτή την πολιτική απορρήτου.

Πως συγκεντρώνουμε τα δεδομένα

 1. Συγκεντρώνουμε δεδομένα με τους ακόλουθους τρόπους:
  • τα δεδομένα μας δίνονται από εσάς.
  • τα δεδομένα λαμβάνονται από άλλες πηγές. και
  • τα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα.

Δεδομένα που μας δίνονται από εσάς

 1. Η Rescue Training International CY LTD θα συλλέξει τα δεδομένα σας με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα:
  •  όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της Ιστοσελίδας, μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο.
  •  όταν εγγραφείτε μαζί μας και δημιουργήσετε έναν λογαριασμό για να λάβετε τα προϊόντα / τις υπηρεσίες μας.
  •  όταν ολοκληρώνετε τις έρευνες που χρησιμοποιούμε για ερευνητικούς σκοπούς (αν και δεν είστε υποχρεωμένοι να απαντήσετε σε αυτές).
  •  όταν μπαίνετε σε διαγωνισμό ή προώθηση μέσω ενός καναλιού κοινωνικών μέσων ενημέρωσης.
  • όταν πραγματοποιείτε πληρωμές σε εμάς, μέσω αυτής της Ιστοσελίδας ή με άλλο τρόπο.
  •  όταν επιλέγετε να λαμβάνετε επικοινωνίες για σκοπούς μάρκετινγκ από εμάς.
  •  όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.
  •  όταν επικοινωνείτε με τους εξουσιοδοτημένους εκπαιδευτές.
  •  όταν επικοινωνείτε με εξουσιοδοτημένα κέντρα κατάρτισης.
  • όταν συμπληρώνετε ένα έντυπο εγγραφής ή οτιδήποτε παρόμοιο.
  • όταν επικοινωνείτε με άλλα εξουσιοδοτημένα άτομα ή εξουσιοδοτημένους φορείς.
   σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με αυτή την πολιτική απορρήτου.

Δεδομένα που λαμβάνονται από τρίτους

 1. Η Rescue Training International CY LTD θα λάβει δεδομένα σχετικά με εσάς από τα ακόλουθα τρίτα μέρη:
  • Τραπεζικές καταστάσεις για απόδειξη πληρωμής.
  • Google Analytics.
  • Word Press.
  •  από εξουσιοδοτημένους εκπαιδευτές.
  • από εξουσιοδοτημένα κέντρα κατάρτισης.
  • όταν συμπληρώνετε σχετικό έντυπο εγγραφής σε κάποιον από τους παραπάνω.
  • από άλλα εξουσιοδοτημένα άτομα ή εξουσιοδοτημένους φορείς.

Δεδομένα που λαμβάνονται από διαθέσιμες στο κοινό πηγές τρίτων μερών

 1. Θα λάβουμε δεδομένα σχετικά με εσάς από τις ακόλουθες διαθέσιμες στο κοινό πηγές τρίτων:
  • Mailichimp ή άλλο πάροχο emai-marketing συμμορφωμένο με το GDPR.
  • PayPal ή άλλες πύλες πληρωμών.
  • άλλες εγκεκριμένες πηγές για τους σκοπούς της συμφωνίας.

Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα

 1. Στο βαθμό που θα έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, θα συλλέγουμε τα δεδομένα σας αυτόματα, για παράδειγμα:
  • συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και την πλοήγηση και περιλαμβάνει τη διεύθυνση IP, την ημερομηνία, την ώρα και τη συχνότητα με την οποία έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τον τρόπο που χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενό της.
  • θα συλλέγουμε τα δεδομένα σας αυτόματα μέσω cookies, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε στην Ιστοσελίδα, δείτε την παρακάτω ενότητα, με τίτλο “Cookies”.

Η χρήση των δεδομένων

 1. Οποιαδήποτε ή όλα τα ανωτέρω Στοιχεία μπορεί να απαιτούνται από εμάς κατά καιρούς, προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και εμπειρία όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας. Συγκεκριμένα, τα Δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εμάς για τους ακόλουθους λόγους:
  • εσωτερική τήρηση αρχείων.
  • βελτίωση των προϊόντων / υπηρεσιών μας.
  • διαβίβαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υλικού μάρκετινγκ που μπορεί να σας ενδιαφέρει.
  • επικοινωνία για σκοπούς έρευνας αγοράς, η οποία μπορεί να γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο, φαξ ή ταχυδρομείο. Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή ή την ενημέρωση της Ιστοσελίδας..
  • να παράσχει πιστοποιητικά, πιστοποιητικά  προσόντων, να οργανώσει εκπαίδευση, να διαχειριστεί την πληρωμή, να στείλει αλληλογραφία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για άμεσο ή έμμεσο μάρκετινγκ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για σχετικές πληροφορίες, μέτρηση ποιότητας, στατιστικά στοιχεία, τήρηση μητρώου μαθητών, ιστορικά αρχεία, διοικητικούς σκοπούς, διαχείριση πληρωμών, εγγραφή μαθητών, τιμολόγηση. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή διαχείριση του δικτυακού τόπου και της επιχείρησης ώστε να προσφέρονται υλικά ή υπηρεσίες εξ ονόματός τους για να βοηθήσουν τους παρόχους τρίτων υπηρεσιών που λαμβάνουν τυχόν κοινά δεδομένα να εκτελούν λειτουργίες εξ ονόματός μας και να επιτρέπουν σε τρίτους παρόχους πληρωμών να επεξεργάζονται πληρωμές χρηστών και επιστροφές για τη διευκόλυνση της ανίχνευσης του εγκλήματος ή της είσπραξης φόρων ή δασμών, να ενημερώνουν τις εποπτεύουσες κυβερνητικές αρχές για συγκεκριμένα μαθήματα και πιστοποιητικά που ρυθμίζονται.
   σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με αυτή την πολιτική απορρήτου.
 2. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για τους παραπάνω σκοπούς, αν το κρίνουμε απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό, έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε αντιρρήσεις για ορισμένες περιπτώσεις (ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο “Τα δικαιώματά σας” παρακάτω).
 3. Για την παράδοση υλικού άμεσου μάρκετινγκ σε εσάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα χρειαστούμε τη συγκατάθεσή σας, είτε μέσω ενός opt-in ή soft-opt-in:
  • soft opt-in consent ή ήπια συγκατάθεση είναι ένας συγκεκριμένος τύπος συγκατάθεσης που ισχύει όταν έχετε εμπλακεί προηγουμένως μαζί μας (για παράδειγμα, επικοινωνείτε μαζί μας για να μας ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο προϊόν / υπηρεσία και διαφημίζουμε παρόμοια προϊόντα / υπηρεσίες). Κάτω από τη συγκατάθεση “soft opt-in”, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας ως δεδομένη, εκτός αν επιλέξετε εξαίρεση.
 4. για άλλους τύπους ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, οφείλουμε να λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας. δηλαδή, πρέπει να κάνετε θετική και καταφατική ενέργεια όταν συμφωνείτε με, για παράδειγμα την επιλογή (τικάρισμα) ενός κουτιού που θα δώσουμε.
  • εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από την προσέγγισή μας στο μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Για να μάθετε πώς να αποσύρετε τη συναίνεσή σας, ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο “Τα δικαιώματά σας” παρακάτω.
 5. Όταν εγγραφείτε μαζί μας και δημιουργήσετε έναν λογαριασμό για να λάβετε τις υπηρεσίες μας, η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ υμών και ημών ή / και η λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήματός σας, για να συνάψετε μια τέτοια σύμβαση.
 6. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να σας δείξουμε διαφημίσεις της Rescue Training International CY LTD και άλλο περιεχόμενο σε άλλους ιστότοπους. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να σας δείξουμε διαφημίσεις της Rescue Training International CY LTD και άλλο περιεχόμενο σε άλλους ιστότοπους, απενεργοποιήστε τα σχετικά cookie (ανατρέξτε στην ενότητα με την ένδειξη “Cookies” παρακάτω).

Με ποιούς διαμοιραζόμαστε δεδομένα

 1. Μπορούμε να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τις ακόλουθες ομάδες ατόμων για τους εξής λόγους:
  • οποιεσδήποτε από τις εταιρείες ή τις συνεργαζόμενες εταιρείες – για να εξασφαλιστεί η σωστή διαχείριση της ιστοσελίδας και των επιχειρήσεων και να προσφέρονται υλικά ή υπηρεσίες εξ ονόματός τους.
  • τους υπαλλήλους μας, τους πράκτορες ή / και τους επαγγελματίες συμβούλους μας -για να εκδίδουμε πιστοποιητικά, να οργανώνουμε εκπαιδεύσεις, να διαχειριζόμαστε τις πληρωμές, να στέλνουμε αλληλογραφία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για άμεσο ή έμμεσο μάρκετινγκ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για σχετικές πληροφορίες, μετρήσεις ποιότητας, στατιστικά στοιχεία, τήρηση μαθητολογίου, χρέωση και τιμολόγηση.
  • παροχείς υπηρεσιών τρίτων που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς οι οποίες απαιτούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – να βοηθήσουμε τους παρόχους τέτοιων υπηρεσιών τρίτων που λαμβάνουν τα δεδομένα να εκτελούν λειτουργίες και εργασίες για λογαριασμό μας (π.χ. curier, ταχυδρομία, εκτυπώσεις κλπ).
  • παρόχους πληρωμών τρίτων που επεξεργάζονται τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω του Δικτυακού Τόπου -ώστε να επιτρέπουν σε τρίτους παρόχους πληρωμών να επεξεργάζονται πληρωμές χρηστών και επιστροφές χρημάτων.
  • να διευκολύνει την ανίχνευση εγκλημάτων ή την είσπραξη φόρων ή δασμών, να ενημερώνει τις εποπτικές κυβερνητικές αρχές για συγκεκριμένα μαθήματα και πιστοποιητικά τα οποία ρυθμίζονται νομοθετικά.
  • Google Analytics –  για την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου και των υπηρεσιών.
   σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με αυτή την πολιτική απορρήτου.

Διατηρώντας την ασφάλεια των δεδομένων

 1. Θα χρησιμοποιήσουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας π.χ.:
  • η πρόσβαση στο λογαριασμό σας ελέγχεται από έναν κωδικό πρόσβασης και ένα όνομα χρήστη είναι μοναδικό για εσάς
  • αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας σε ασφαλείς διακομιστές.
 2. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε τυχόν κατάχρηση ή απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα σας, ενημερώστε μας αμέσως επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης dpo@rescuetraining.gr.
 3. Εάν θέλετε λεπτομερείς πληροφορίες από το Get Safe Online ή την Internet Safety σχετικά με τον τρόπο προστασίας των πληροφοριών και των υπολογιστών και των συσκευών σας από απάτες, κλοπή ταυτότητας, ιούς και πολλά άλλα ηλεκτρονικά προβλήματα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.getsafeonline.org ή
  https://internetsafety.pi.ac.cy

Διατήρηση δεδομένων

 1. Αν δεν απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης ή επιτρέπεται από το νόμο, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας στα συστήματά μας μόνο για την περίοδο που απαιτείται για την εκπλήρωση των στόχων που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου ή μέχρι να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων, ωστόσο δεδομένα που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τις πληρωμές, τη χρέωση κ.λ.π. δεν μπορούν να διαγραφούν.
 2. Ακόμη και αν διαγράψουμε τα δεδομένα σας, ενδέχεται να παραμείνουν σε εφεδρικά ή αρχειακά μέσα για νομικούς, φορολογικούς ή ρυθμιστικούς σκοπούς

Τα δικαιώματα σας

 1. Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά στα προσωπικά σας Δεδομένα:
  • Δικαίωμα πρόσβασης – το δικαίωμα να ζητάτε (i) αντίγραφα των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς οποιαδήποτε στιγμή, ή (ii) να τροποποιούμε, να ενημερώνουμε ή να διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες. Εάν σας παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς, δεν θα σας χρεώσουμε για αυτό, εκτός αν το αίτημά σας είναι “προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό”. Όπου μας επιτρέπεται νομικά να το πράξουμε, ενδέχεται να απορρίψουμε το αίτημά σας. Αν απορρίψουμε το αίτημά σας, θα σας πούμε τους λόγους.
  • Δικαίωμα διόρθωσης – το δικαίωμα να διορθωθούν τα δεδομένα σας εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
  • Δικαίωμα διαγραφής – το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε τα δεδομένα σας από τα συστήματά μας.
  • Δικαίωμα να περιορίζετε τη χρήση των Δεδομένων σας – το δικαίωμα να “αποκλείσετε” τη χρήση των Δεδομένων σας ή να περιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων – το δικαίωμα να ζητήσουμε να μετακινήσουμε, να αντιγράψουμε ή να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας.
  • Δικαίωμα αντικρούσεως – το δικαίωμα να αντιταχθούμε στη χρήση των δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένου του τόπου όπου τα χρησιμοποιούμε για τα νόμιμα συμφέροντά μας.
 2. Για να κάνετε ερωτήσεις, να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που αναφέρονται παραπάνω ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Δεδομένων σας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης dpo@rescuetraining.gr.Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα σας ή έχετε κάποιο παράπονο σχετικά, μπορείτε να κατευθύνετε το παράπονό σας στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων. Για την Κύπρο, αυτή είναι η ο Επιτρόπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (PDPCO). Τα στοιχεία επικοινωνίας του PDPCO μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα τους στη διεύθυνση http://www.dataprotection.gov.cy.
 3. Είναι σημαντικό ότι τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς είναι ακριβή και ενημερωμένα. Παρακαλούμε να μας ενημερώνετε εάν τα δεδομένα σας αλλάζουν κατά τη διάρκεια της περιόδου που τα τηρούμε.

Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες

 1. Αυτός ο δικτυακός τόπος μπορεί, κατά καιρούς, να έχει συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε τέτοιους ιστότοπους και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων. Αυτή η πολιτική απορρήτου δεν επεκτείνεται στη χρήση τέτοιων ιστοτόπων. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου ή την δήλωση άλλων ιστοσελίδων πριν τη χρήση τους.

Αλλαγή ιδιοκτησίας και διαχείρισης της επιχείρησης

 1. Η Rescue Training International CY LTD μπορεί, να επεκτείνει ή να μειώσει την επιχείρησή και αυτό μπορεί να συνεπάγεται την πώληση ή / και τη μεταφορά ελέγχου του συνόλου ή μέρους της Rescue Training International CY LTD. Τα δεδομένα που παρέχονται από τους Χρήστες θα μεταφερθούν μαζί με το μέρος εκείνο που σχετίζεται με οποιοδήποτε μέρος της επιχείρησης που μεταβιβάζεται έτσι και ο νέος ιδιοκτήτης ή ο νέος ελεγκτής θα επιτρέπεται, σύμφωνα με τους όρους αυτής της πολιτικής απορρήτου, να χρησιμοποιεί τα Δεδομένα για τους σκοπούς για τους οποίους μας εδόθη αρχικά.
 2. Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε τα Δεδομένα σε έναν μελλοντικό ολικό αγοραστή της επιχείρησής μας ή σε οποιοδήποτε τμήμα της.
 3. Στις παραπάνω περιπτώσεις, θα λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής.

Cookies

 1. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να τοποθετεί και να αποκτά πρόσβαση σε ορισμένα Cookies στον υπολογιστή σας. Η Rescue Training International CY LTD χρησιμοποιεί τα Cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας από τη χρήση της Ιστοσελίδας και να βελτιώσει την γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών της. Η Rescue Training International CY LTD έχει επιλέξει προσεκτικά αυτά τα Cookies και έχει λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι το απόρρητό σας προστατεύεται και παραμένει σεβαστό ανά πάσα στιγμή.
 2. Όλα τα cookies που χρησιμοποιούνται από τον παρόντα ιστότοπο χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί Cookies της ΕΕ.
 3. Πριν η Ιστοσελίδα τοποθετήσει τα Cookies στον υπολογιστή σας, θα παρουσιαστεί μια γραμμή μηνυμάτων που θα ζητά τη συγκατάθεσή σας για να εγκατασταθούν αυτά τα Cookies. Δίνοντας τη συγκατάθεσή σας για την τοποθέτηση των Cookies, επιτρέπετε στη Rescue Training International CY LTD να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία και υπηρεσία. Μπορείτε, εάν το επιθυμείτε, να αρνηθείτε τη συγκατάθεσή σας για την τοποθέτηση Cookies. Ωστόσο, ορισμένα χαρακτηριστικά του Δικτυακού Τόπου ενδέχεται να μην λειτουργούν πλήρως ή όπως προβλέπεται. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να τοποθετήσει τα ακόλουθα cookies:

  Είδος Cookie Σκοπός
  Αυστηρά απαραίτητα cookies Αυτά είναι cookies που απαιτούνται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, cookies που σας επιτρέπουν να συνδεθείτε σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας μας, να χρησιμοποιήσετε ένα καλάθι αγορών ή να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες ηλεκτρονικής χρέωσης.
  Ανάλυσης / επιδόσεων cookies Επιτρέπουν σε μας να αναγνωρίσουμε και να μετρήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών και να δούμε πώς μετακινούνται οι επισκέπτες γύρω από τον ιστότοπό μας όταν το χρησιμοποιούν. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας, για παράδειγμα, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που αναζητούν.
  Λειτουργικά cookies Αυτά χρησιμοποιούνται για να σας αναγνωρίσουν όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας. Αυτό μας επιτρέπει να προσαρμόζουμε το περιεχόμενό μας για εσάς, να σας υποδεχτούμε με το όνομα και να θυμάστε τις προτιμήσεις σας (για παράδειγμα, την επιλογή της γλώσσας ή της περιοχής σας).
  Στόχευσης cookies Αυτά τα cookies καταγράφουν την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί και τους συνδέσμους που ακολουθήσατε. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να κάνουμε τον ιστότοπό μας και τις διαφημίσεις που εμφανίζονται σε αυτόν πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας. Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με τρίτους για το σκοπό αυτό.

   

 4. Μπορείτε να βρείτε μια λίστα Cookies που χρησιμοποιούμε στο Πρόγραμμα Cookies.
 5. Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Από προεπιλογή, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο δέχονται cookies, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το μενού βοήθειας στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο.
 6. Μπορείτε να επιλέξετε να διαγράψετε τα Cookies οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, ενδέχεται να χάσετε οποιαδήποτε πληροφορία που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα πιο γρήγορα και αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο, των ρυθμίσεων εξατομίκευσης.
 7. Συνιστάται να διασφαλίζετε ότι το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο είναι ενημερωμένο και να συμβουλευτείτε τη βοήθεια και την καθοδήγηση που παρέχεται από τον προγραμματιστή του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο εάν δεν είστε βέβαιοι για την προσαρμογή των ρυθμίσεων απορρήτου.
 8. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησης τους, ανατρέξτε στο aboutcookies.org. Θα βρείτε επίσης λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διαγραφής των cookies από τον υπολογιστή σας.

Γενικά

 1. Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας βάσει αυτής της πολιτικής απορρήτου σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Μπορούμε να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματά μας βάσει αυτής της πολιτικής απορρήτου, όπου νομίζουμε ότι τα δικαιώματά σας δεν θα επηρεαστούν.
 2. Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε διάταξη αυτής της πολιτικής απορρήτου (ή μέρος οποιασδήποτε διάταξης) είναι άκυρη, παράνομη ή μη εφαρμόσιμη, η εν λόγω διάταξη ή μερική παροχή θα θεωρηθεί, στο βαθμό που απαιτείται, ότι διαγράφεται και η ισχύς και η εκτελεστότητα των λοιπών διατάξεων της παρούσας πολιτικής απορρήτου δεν θα επηρεαστούν.
 3. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, καμία καθυστέρηση, πράξη ή παράλειψη ενός μέρους κατά την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή έννομης προστασίας θα θεωρείται παραίτηση από αυτό ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή έννομη προστασία.
 4. Η παρούσα Συμφωνία θα διέπεται από/και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της Κύπρου. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από τη Συμφωνία θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Κυπριακών δικαστηρίων.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

 1. Η Rescue Training International CY LTD διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτή την πολιτική απορρήτου, όπως κρίνεται αναγκαίο από καιρό σε καιρό ή όπως απαιτείται από το νόμο. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα αναρτώνται αμέσως στην Ιστοσελίδα και θεωρείτε ότι έχετε αποδεχτεί τους όρους της πολιτικής απορρήτου κατά την πρώτη χρήση της Ιστοσελίδας μετά τις αλλαγές.

  Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Rescue Training International CY LTD μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@rescuetraining.gr.

Απόδοση

 1. This privacy policy was created from Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.co.uk).
  25 May 2018

Cookies

Παρακάτω είναι μια λίστα με τα cookies που χρησιμοποιούμε. Προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε ότι αυτό είναι πλήρες και ενημερωμένο, αλλά αν νομίζετε ότι έχουμε χάσει ένα cookie ή υπάρχει κάποια ασυμφωνία, ενημερώστε μας.

Απολύτως απαραίτητο

Χρησιμοποιούμε τα παρακάτω απαραίτητα cookies:

Περιγραφή Cookie Σκοπός
wordpress_test_cookie Το WordPress θέτει αυτό το cookie κατά την πλοήγηση στη σελίδα σύνδεσης. Το cookie χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας έχει οριστεί για να επιτρέψει ή να απορρίψει τα cookies.
wp- postpass_ed Ένας πολύ απλός τρόπος για να προστατεύσετε γρήγορα τον κωδικό πρόσβασής σας με ένα μόνο κωδικό πρόσβασης. Σημειώστε ότι αυτό το plugin λειτουργεί με τη ρύθμιση ενός cookie για να επιτρέψει την πρόσβαση στον ιστότοπο. Εάν χρησιμοποιείτε ένα plugin προσωρινής αποθήκευσης ή μια φιλοξενία ιστού, όπως το WP Engine που έχει ενσωματωμένη προσωρινή αποθήκευση, θα πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της υπηρεσίας προσωρινής μνήμης που θα απενεργοποιηθεί εάν έχει οριστεί το cookie που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης.
wordfence_verifiedHuman Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από το plugin Wordfence και καταγράφει αν αναγνωρίζεστε ως άνθρωπος και όχι ως bot.


Αναλυτικά / απόδοσης

Χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies ανάλυσης / απόδοσης:

Περιγραφή του cookie Σκοπός
Analytics / Tracking Το Google Analytics είναι ένα απλό και εύχρηστο εργαλείο που βοηθά τους ιδιοκτήτες ιστοτόπου να μετρήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο του ιστότοπου. Καθώς ο χρήστης μετακινείται μεταξύ ιστοσελίδων, το Google Analytics παρέχει ετικέτες JavaScript (βιβλιοθήκες) για τους ιδιοκτήτες ιστοτόπων για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τη σελίδα που έχει δει ο χρήστης, για παράδειγμα η διεύθυνση URL της σελίδας. Οι βιβλιοθήκες JavaScript του Google Analytics χρησιμοποιούν τα cookies HTTP για να “θυμούνται” τι έχει κάνει ένας χρήστης σε προηγούμενες σελίδες / αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπο.


Λειτουργικότητα

Χρησιμοποιούμε τα παρακάτω λειτουργικά cookies:

Περιγραφή του cookie Σκοπός
PHPSESSID Για να αποθηκεύσετε ένα απλό μήνυμα όταν υποβληθεί μια φόρμα που μπορεί να εμφανιστεί σε διαφορετική σελίδα. Για παράδειγμα, εάν μια φόρμα αιτήματος ολοκληρωθεί εσφαλμένα, θα αποθηκευτεί ένα μήνυμα και θα παρουσιαστεί στο χρήστη για να υποδείξει τα σφάλματα στην υποβολή. Όταν υποβάλλεται με επιτυχία ένα έντυπο αίτησης, αποθηκεύεται ένα μήνυμα και παρουσιάζεται στον χρήστη ευχαριστώντας τον για την ερώτησή του. Δεν αποθηκεύονται προσωπικές πληροφορίες σε αυτό το cookie.
_icl_current_ admin_language_ Αυτό το cookie θυμάται τη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο χρήστης.
_icl_current_l anguage Αυτό το όνομα cookie σχετίζεται με μια πολυγλωσσική εφαρμογή WordPress από το WPML. Αποθηκεύει μια τιμή γλώσσας για τον ιστότοπο. Όταν το cookie έχει οριστεί ως απάντηση σε μια ενέργεια χρήστη ή ένα αίτημα και εφόσον έχει μικρό χρονικό διάστημα ζωής, μπορεί να θεωρηθεί αυστηρά απαραίτητο.


Στόχευση

Χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies στόχευσης:

Περιγραφή του cookie Σκοπός
Cookie Χρησιμοποιούμε αυτό το cookie για να μας επιτρέψει να σας παρουσιάσουμε διαφημίσεις ενώ κάνετε περιήγηση στον ιστότοπό μας και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο.