Όροι & προϋποθέσεις

Παρακαλώ διαβάστε όλους τους όρους και προϋποθέσεις.

Καθώς μπορούμε να δεχτούμε την παραγγελία σας και να κάνουμε μια νομικά εκτελεστή συμφωνία χωρίς περαιτέρω αναφορά σε σας, πρέπει να διαβάσετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις για να βεβαιωθείτε ότι περιέχουν όλα όσα θέλετε και τίποτα που δεν είστε ευχαριστημένοι με. Εάν δεν είστε βέβαιοι για κάτι, απλώς στείλτε email όπως στο info@rescuetraining.gr.

Εφαρμογή

 1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα ισχύουν για την αγορά των υπηρεσιών και αγαθών από εσάς (τον Πελάτη ή εσάς).
 2. Η Rescue Training International CY LTD, είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αριθμό ΗΕ295505 και έχει την έδρα της στον Πύργο Φέσσα & Κασιουλή, Διαγόρου, 3, Λευκωσία, Κύπρος, 1097 με ηλεκτρονική διεύθυνση info@rescuetraining.gr. (ο προμηθευτής ή εμείς).
 3. Αυτοί είναι οι όροι με τους οποίους πωλούμε όλες τις Υπηρεσίες σε εσάς. Με την παραγγελία οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε και δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Ερμηνεία

 1. Καταναλωτής: ένα άτομο που ενεργεί για σκοπούς που εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο βρίσκονται εκτός του εμπορίου, της επιχείρησης, της βιοτεχνίας ή του επαγγέλματός του.
 2. Σύμβαση σημαίνει τη νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ μας για την παροχή των Υπηρεσιών.
 3. Χώρος Παράδοσης: οι χώροι του Προμηθευτή ή ο άλλος χώρος στον οποίο πρέπει να παρέχονται οι Υπηρεσίες, όπως καθορίζονται στην Εντολή.
 4. Αγαθά είναι οποιαδήποτε αγαθά που σας παρέχουμε με τις Υπηρεσίες, τον αριθμό και την περιγραφή που αναφέρονται στην Εντολή.
 5. Παραγγελία σημαίνει την παραγγελία του Πελάτη για τις Υπηρεσίες από τον Προμηθευτή όπως αναφέρεται στην επόμενη σελίδα.
 6. Υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε Αγαθών, του αριθμού και της περιγραφής που περιγράφονται στην Εντολή.

Υπηρεσίες

 1. Η περιγραφή των Υπηρεσιών και οποιωνδήποτε Προϊόντων είναι όπως εκτίθεται στην ιστοσελίδα μας, στους καταλόγους, στα φυλλάδια ή σε άλλη μορφή διαφήμισης. Οποιαδήποτε περιγραφή είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς και μπορεί να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις ως προς το μέγεθος ή το χρώμα των προϊόντων που παρέχονται.
 2. Στην περίπτωση Υπηρεσιών και οποιωνδήποτε Προϊόντων που γίνονται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες ή οι προδιαγραφές που παρέχετε είναι ακριβείς.
 3. Όλες οι υπηρεσίες και προϊόντα υπόκεινται σε κανόνα διαθεσιμότητας.
 4. Ο αιτών πρέπει να είναι άνω των 18 ετών, διαφορετικά απαιτείται συγκατάθεση από νόμιμο κηδεμόνα. Εξαιρουμένων των μαθημάτων Εκπαιδευτών όπου αποκλείεται η συμμετοχή ατόμων <18.
 5. Μπορούμε να κάνουμε αλλαγές στις Υπηρεσίες που είναι απαραίτητες ώστε να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία ή απαίτηση ασφαλείας. Θα σας ειδοποιήσουμε για αυτές τις αλλαγές.
 6. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε ή να αναπρογραμματίσουμε οποιοδήποτε από τα μαθήματά μας. Όπου είναι απαραίτητο να ακυρωθούν ή να αναπρογραμματιστούν τα μαθήματα, θα ενημερωθείτε με την πρώτη διαθέσιμη ευκαιρία και οι συμμετέχοντες θα αναπρογραμματίσουν την συμμέτοχή τους με προτεραιότητα για την επόμενη διαθέσιμη εκπαίδευση. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα πιστοποιητικά που λήγουν λόγω ακυρωμένου μαθήματος.
 7. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαχειριστούμε τα μαθήματά μας σε ξεχωριστές αίθουσες (ανά θεματολογία) ή όλα τα μαθήματα σε μία αίθουσα (όλα τα μαθήματα μαζί) χρησιμοποιώντας ομάδες εργασίας ή άλλες διαθέσιμες εκπαιδευτικές μεθόδους και μεθόδους διαχείρισης.
 8. Η πλειοψηφία του μαθήματος είναι πρακτική και περιλαμβάνει συμμετοχή σε ομάδες. Θα σας ζητηθεί να αποδείξετε στον εκπαιδευτή ότι είστε φυσικά σε θέση να εκτελέσετε καθήκοντα πρώτης βοήθειας. Αν δεν μπορείτε να εκτελέσετε καρδιοπνευμονική ανάνηψη (CPR) στο πάτωμα αρκετό χρόνο ώστε ο δάσκαλος να αξιολογήσει την ικανότητα, μπορεί να μην πληροίτε τις προϋποθέσεις συμμετοχής ή να λήψης του Πιστοποιητικού. Εάν έχετε κάποια αναπηρία ή ασθένεια, που πιστεύετε ότι μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή σας κατά τη διάρκεια του μαθήματος, επικοινωνήστε μαζί μας για να το συζητήσετε πριν από την ημερομηνία έναρξης του μαθήματος. Συμμετέχετε στο μάθημα με δική σας ευθύνη και κίνδυνο. Η RTI δεν φέρει καμία ευθύνη για πιθανά προβλήματα υγείας που μπορεί να φαίνονται να οφείλονται ή ως προκύψαν ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης.
 9. Η καλή τήρηση του χρόνου σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος είναι απαραίτητη. Θα εκδώσουμε οδηγίες συμμετοχής για τους υποψηφίους που παρακολουθούν το μάθημα, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ώρα έναρξης του μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν λάβει τις οδηγίες συμμετοχής, είναι ευθύνη του να επικοινωνήσει μαζί μας είτε με το τηλέφωνο (0030 2310 824 505) είτε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (info@rescuetraining.gr) για να κανονίσουμε την εκ νέου αποστολή του.
 10. Η αποτυχία να παρακολουθήσετε το μάθημα λόγω μη παραλαβής των οδηγιών συμμετοχής θα έχει ως αποτέλεσμα το πλήρες κόστος του κύκλου μαθημάτων να χρεωθεί. Είναι ευθύνη σας να διασφαλίσετε ότι ενημερωθήκατε πλήρως για όλες τις οδηγίες και όλες τις απαιτήσεις πριν παρακολουθήσετε το μάθημα. Ταχυδρομικά έγγραφα είναι διαθέσιμα για διευθύνσεις από την Ελλάδα και την Κύπρο. Όπου απαιτείται τεκμηρίωση εκτός της Ελλάδας και της Κύπρου, τα αιτήματα θα απαιτηθούν για έγκριση και ενδέχεται να ισχύσουν χρεώσεις.
 11. Οι υποψήφιοι πρέπει να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν όλες τις ενότητες του μαθήματος ώστε να μπορούν να πιστοποιηθούν. Το πλήρες κόστος του μαθήματος θα χρεωθεί για τους υποψηφίους που φθάνουν αργά ή απουσιάζουν από το σύνολο ή μέρος του μαθήματος.
 12. Τηρούμε πολιτική ίσων ευκαιριών. Για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι πελάτες αντιμετωπίζονται δίκαια και οι απαιτήσεις τους εκπληρώνονται, πρέπει να μας ενημερώσετε εκ των προτέρων για τυχόν ειδικές απαιτήσεις που χρειάζεστε για να μπορέσετε να συμμετάσχετε πλήρως στην εκπαίδευση.
 13. Σημειώστε ότι δεν παρέχουμε εξειδικευμένο εξοπλισμό ή / και προσωπικό, όπως μεταφραστές. Ωστόσο, το εν λόγω προσωπικό μπορεί να υπάρξει με επιπλέον χρεώσεις.
 14. Τα πιστοποιητικά ταχυδρομούνται στους επιτυχόντες μαθητές μέσω ταχυδρομείων ή ταχυμεταφορών. Ο χρόνος λήψης μπορεί να φτάνει και τις 30 ημέρες. Δεν ευθυνόμαστε για καθυστερήσεις ή παραλήψεις των μεταφορέων. Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 30 ημερών παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
 15. Η αίτηση επανέκδοσης και αποστολής πιστοποιητικού μπορεί να υπόκειται σε διαχειριστικές χρεώσεις.

Ευθύνες του πελάτη

 1. Πρέπει να συνεργαστείτε μαζί μας σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες μας, να παρέχετε σε εμάς και στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους και αντιπροσώπους μας πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις υπό τον έλεγχό σας, όπως απαιτείται, να μας παράσχετε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των Υπηρεσιών μας και να λάβουμε τις απαραίτητες άδειες και συναινέσεις (εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά).
 2. Η μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω είναι αθέτηση υποχρέωσης του Πελάτη, η οποία μας δίνει το δικαίωμα να αναστείλουμε την εκτέλεση των Υπηρεσιών έως ότου την αποκαταστήσετε ή αν δεν την διορθώσετε κατόπιν αιτήματός μας, μπορούμε να καταγγείλουμε τη Σύμβαση με άμεση ισχύ κατόπιν γραπτής ειδοποίησης προς εσάς.
 3. Είναι ευθύνη του εργοδότη να επιλέξει κατάλληλα άτομα για να εκπαιδευτούν ώστε να γίνουν πρώτοι βοηθοί στο χώρο εργασίας. Είναι σημαντικό τα άτομα αυτά να είναι:

  • Έχει καλή φυσική κατάσταση, είναι σε θέση να παρέχει στους συναδέλφους του πρώτες βοήθειες να μπορούν να γονατίζουν στο πάτωμα και να παρέχουν καρδιοπνευμονική ανάνηψη (CPR) .Τα καθήκοντα του πρώτου βοηθού μπορούν να απαιτούν σωματική άσκηση, σύμφωνα με τη νομοθεσία. οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι ελεύθεροι από κάθε συνθήκη που θα επηρεάσει την ικανότητά τους να εκτελούν τα καθήκοντα του πρώτου βοηθού.
  • Αξιόπιστος, με τις απαραίτητες δεξιότητες διάθεσης και επικοινωνίας.
  • Είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την αγχωτική και σωματικά απαιτητική διαδικασία έκτακτης ανάγκης.
  • Εύκολα προσβάσιμος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στην εργασία.
  • 18 ετών και άνω.

  Οι υποψήφιοι που δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις παραπάνω απαιτήσεις ή δεν εκπληρώσουν τα προκαθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης για το μάθημα δεν θα λάβουν πιστοποιητικό και συνεπώς δεν θα είναι σε θέση να ενεργούν ως πρώτοι βοηθοί στο χώρο εργασίας.

 4. Είναι ευθύνη του εργοδότη να εξασφαλίσει ότι όλοι οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις ‘πρώτες βοήθειες στην εργασία΄, καθώς και κάθε άλλος κύκλος επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης πρώτων βοηθειών, φέρει ισχύοντα πιστοποιητικά πρώτων βοηθειών στην εργασία που ισχύουν για όλη τη διάρκεια του μαθήματος επανεξέτασης που διεξάγεται.

Η βάση της πώλησης

 1. Η περιγραφή των Υπηρεσιών και οποιωνδήποτε Προϊόντων στην ιστοσελίδα μας, σε καταλόγους, φυλλάδια ή άλλη μορφή διαφήμισης δεν αποτελεί συμβατική προσφορά για την πώληση των Υπηρεσιών ή των Αγαθών.
 2. Όταν έχει γίνει μια παραγγελία, μπορούμε να την απορρίψουμε για οποιονδήποτε λόγο, αν και θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε χωρίς καθυστέρηση.
 3. Όλα τα υλικά που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας πωλούνται μέσω συνεργαζόμενων εταιρειών σύμφωνα με τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις, αν θέλετε επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rescuetraining.gr.
 4. Θα συσταθεί σύμβαση για τις παραγγελθείσες Υπηρεσίες, μόνο εφόσον ο Προμηθευτής στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Πελάτη λέγοντας ότι η Παραγγελία έγινε αποδεκτή ή, εάν νωρίτερα, έγινε η παράδοση των Υπηρεσιών από τον Προμηθευτή.
 5. Κάθε πρόταση ή εκτίμηση κόστους (όπως ορίζεται κατωτέρω) ισχύει για μέγιστη περίοδο 5 ημερών από την ημερομηνία της, εκτός εάν το αποσύρουμε ρητά σε προγενέστερο χρόνο
 6. Για τρέχοντα μαθήματα, τιμές μαθημάτων και ημερομηνίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας.
 7. Η πλήρης αποπληρωμή απαιτείται πριν από την ημερομηνία έναρξης του μαθήματος. Διατηρούμε το δικαίωμα να παρακρατούμε τα πιστοποιητικά ή προϊόντα έως ότου ολοκληρωθεί η πληρωμή. Οι μεμονωμένοι καταναλωτές υποχρεούνται να κάνουν πληρωμή κατά την κράτηση. Η πληρωμή πρέπει να γίνει σε ευρώ είτε μέσω κατάθεσης στον καθορισμένο τραπεζικό λογαριασμό του RTI είτε μέσω paypal. Εκτός αν δηλωθεί διαφορετικά, τα τιμολόγια εκδίδονται στο όνομα του προσώπου ή της οντότητας που εγγράφεται στο μάθημα.
 8. Καμία παραλλαγή της Σύμβασης, είτε αφορά την περιγραφή των Υπηρεσιών, των Αμοιβών ή άλλων, μπορεί να γίνει μετά τη σύναψή της, εκτός εάν η παραλλαγή συμφωνηθεί από τον Πελάτη και τον Προμηθευτή γραπτώς.
 9. Η πρόθεση μας είναι ότι αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις θα ισχύουν μόνο για Συμβόλαιο που έχετε συνάψει εσείς ως Καταναλωτής και εμείς ο Προμηθευτής , εισάγοντας τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή και όπου η Σύμβαση δεν επέχει τον ρόλο σύμβασης (i) για την οποία έγινε μια προσφορά από τον Πελάτη με ταυτόχρονη φυσική παρουσία του Προμηθευτή και του Πελάτη μακριά από αυτές τις εγκαταστάσεις ή (ii) πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την προσωπική και ατομική αποστολή του Πελάτη στην ταυτόχρονη φυσική παρουσία του Προμηθευτή και του Πελάτη από αυτές τις εγκαταστάσεις. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, πρέπει να μας το πείτε, ώστε να σας παρέχουμε μια διαφορετική σύμβαση με όρους που είναι πιο κατάλληλοι για εσάς και οι οποίοι θα μπορούσαν, κατά κάποιον τρόπο, να είναι καλύτεροι για εσάς, π.χ. δίνοντας δικαιώματα ακύρωσης σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών. Ως “εμπορικός χώρος” νοούνται οι ακίνητοι χώροι λιανικής πώλησης στους οποίους ασκούμε μόνιμη δραστηριότητα ή, σε περίπτωση κινητών εγκαταστάσεων λιανικής πώλησης, σε συνήθη βάση.

Αμοιβές και Πληρωμές

 1. Οι αμοιβές (Τέλη) για τις Υπηρεσίες, η τιμή οποιουδήποτε Προϊόντος (αν δεν περιλαμβάνεται στα Τέλη) και οποιεσδήποτε πρόσθετες επιβαρύνσεις ή άλλες επιβαρύνσεις είναι αυτές που περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο που ισχύει κατά την ημερομηνία της Εντολής ή σε άλλη τέτοια τιμή όπως συμφωνούμε εγγράφως. Οι τιμές για τις Υπηρεσίες μπορούν να υπολογίζονται με σταθερό ή βασικό επιτόκιο.
 2. Τα τέλη και οι χρεώσεις συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. (εαν εφαρμόζεται) με το επιτόκιο που ισχύει κατά τη στιγμή της Παραγγελίας.
 3. Η πληρωμή για τις Υπηρεσίες πρέπει να γίνει τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την παράδοση. Πρέπει να πληρώσετε σε τραπεζικό λογαριασμό, μετρητά ή με την υποβολή των στοιχείων της πιστωτικής ή της χρεωστικής σας κάρτας με την Παραγγελία σας και μπορούμε να λάβουμε την πληρωμή αμέσως ή με άλλο τρόπο πριν την παράδοση των Υπηρεσιών.

Παράδοση

 1. Θα παραδώσουμε τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε Αγαθών, στην Τοποθεσία Παραλαβής μέχρι τη στιγμή ή εντός της συμφωνηθείσας περιόδου ή, ελλείψει συμφωνίας:
  • στην περίπτωση των Υπηρεσιών, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και
  • στην περίπτωση των Αγαθών, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εν πάση περιπτώσει, το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα σύναψης της Σύμβασης.
 2. Εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα από γεγονότα πέρα από τον έλεγχό μας, εάν δεν παραδώσουμε εγκαίρως τις Υπηρεσίες, μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να μειώσουμε τα τέλη ή τις χρεώσεις σε ένα κατάλληλο ποσό (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος επιστροφής χρημάτων για οτιδήποτε έχει ήδη καταβληθεί πάνω από το μειωμένο ποσό). Το ποσό της μείωσης μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση, να είναι μέχρι το πλήρες ποσό των τελών ή χρεώσεων.
 3. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από γεγονότα πέρα από τον έλεγχό μας, εάν δεν παραδώσουμε εγκαίρως τα Αγαθά, μπορείτε (εκτός από οποιαδήποτε άλλα ένδικα μέσα) να μεταχειριστείτε τη τερματίσετε τη Σύμβαση εάν:
  • Αρνηθούμε να παραδώσουμε τα Προϊόντα ή εάν η έγκαιρη παράδοση είναι απαραίτητη, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις κατά τη στιγμή της σύναψης της Σύμβασης ή μας είπατε πριν από τη σύμβαση ότι η έγκαιρη παράδοση ήταν απαραίτητη, ή
  • Αφού αποτύχουμε να παραδώσουμε εγκαίρως, έχετε ορίσει μια μεταγενέστερη περίοδο που είναι κατάλληλη για τις περιστάσεις και δεν έχουμε παραδώσει εντός εκείνης της περιόδου.
 4. Εάν τερματίσετε τη Σύμβαση, (μαζί με άλλα ένδικα μέσα) θα επιστρέψουμε αμέσως όλες τις πληρωμές που έγιναν βάσει της Σύμβασης.
 5. Εάν είχατε το δικαίωμα να τερματίσετε τη Σύμβαση, αλλά δεν το κάνετε, δεν εμποδίζεστε να ακυρώσετε την Παραγγελία για οποιαδήποτε Αγαθά ή να απορρίψετε τα Αγαθά που έχουν παραδοθεί και, αν το κάνετε, (επιπλέον σε άλλα μέσα αποκατάστασης) θα επιστραφούν χωρίς καθυστέρηση όλες οι πληρωμές που έγιναν σύμφωνα με τη Σύμβαση για οποιαδήποτε τέτοια Προϊόντα που ακυρώθηκαν ή απορρίφθηκαν. Εάν τα Αγαθά έχουν παραδοθεί, πρέπει να τα επιστρέψετε ή να μας επιτρέψετε να τα παραλάβουμε από εσάς.
 6. Αν κάποια Αγαθά αποτελούν εμπορική μονάδα (μια μονάδα είναι εμπορική μονάδα, εάν η διαίρεση της μονάδας θα έχει σημαντική ζημία στην αξία των αγαθών ή στον χαρακτήρα της μονάδας), δεν μπορείτε να ακυρώσετε ή να απορρίψετε την Παραγγελία για ορισμένα από αυτά τα Προϊόντα χωρίς να ακυρώσετε ή απορρίψετε την εντολή για τα υπόλοιπα.
 7. Δεν παρέχουμε γενικά σε διευθύνσεις εκτός της Κύπρου και Ελλάδας. Εάν, ωστόσο, δεχόμαστε μια παραγγελία για παράδοση εκτός αυτής της περιοχής, ωστόσο μπορεί να χρειαστεί να πληρώσετε εισαγωγικούς δασμούς ή άλλους φόρους, καθώς δεν θα τους πληρώσουμε.
 8. Συμφωνείτε ότι μπορούμε να παραδώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σε δόσεις εάν πάσχουμε από έλλειψη αποθέματος ή άλλο γνήσιο και δίκαιο λόγο, με την επιφύλαξη των παραπάνω διατάξεων και με την προϋπόθεση ότι δεν είστε υπεύθυνοι για πρόσθετες χρεώσεις.
 9. Εάν εσείς ή ο υποψήφιος αποτύχετε, χωρίς καμιά υπαιτιότητά μας, να παραλάβετε τις Υπηρεσίες ή και υλικά στη θέση παράδοσης, ενδέχεται να χρεώσουμε τα λογικά έξοδα αποθήκευσης διαμονής και παράδοσης.
 10. Τα αγαθά θα γίνουν ευθύνη σας από την ολοκλήρωση της παράδοσης ή της παραλαβής από τον Πελάτη. Πρέπει, αν είναι εύλογα εφικτό, να εξετάσετε τα Προϊόντα πριν τα δεχτείτε.

Κίνδυνος και Ιδιοκτησία

 1. Ο κίνδυνος ζημιάς ή απώλειας οποιουδήποτε Προϊόντος θα σας μεταβιβαστεί όταν τα Αγαθά σας παραδοθούν σε εσάς.
 2. Δεν σας ανήκουν τα Αγαθά μέχρι να λάβουμε πλήρως την πληρωμή. Εάν η πληρωμή είναι καθυστερημένη ή συμβαίνει κάποια ενέργεια ως προς την πτώχευσή σας, μπορούμε να επιλέξουμε με ειδοποίηση να ακυρώσουμε οποιαδήποτε παράδοση και να τερματίσουμε οποιοδήποτε δικαίωμα χρήσης των Αγαθών που εξακολουθούν να ανήκουν σε εσάς, οπότε πρέπει να τα επιστρέψετε ή να μας επιτρέψετε να τα παραλάβουμε.

Απόσυρση και ακύρωση

 1. Μπορείτε να αποσύρετε την Παραγγελία σας αναφέροντάς το σε εμάς πριν από τη σύναψη της Σύμβασης, εάν απλά επιθυμείτε να αλλάξετε γνώμη και χωρίς να μας δώσετε κάποιο λόγο και χωρίς να αποδώσουμε καμία ευθύνη.
 2. Μπορείτε να ακυρώσετε τη Σύμβαση εκτός από τα Προϊόντα που γίνονται σύμφωνα με τις ειδικές σας απαιτήσεις, αναφέροντάς μας το αργότερο 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα σύναψης της Σύμβασης. Εάν επιθυμείτε απλώς να αλλάξετε γνώμη και χωρίς να μας δώσετε λόγο και χωρίς ευθύνη, εκτός από την περίπτωση αυτή, πρέπει να επιστρέψετε σε οποιοδήποτε από τα εμπορικά καταστήματά μας τα Αγαθά σε άθικτη κατάσταση με δικά σας έξοδα. Στη συνέχεια, πρέπει να επιστρέψουμε χωρίς καθυστέρηση σε εσάς την τιμή για τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που έχουν καταβληθεί εκ των προτέρων, αλλά μπορούμε να διατηρήσουμε κάθε χωριστή χρέωση παράδοσης. Αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας όταν ο λόγος για την ακύρωση είναι οποιοδήποτε ελαττωματικό προϊόν ή υπηρεσία.
 3. Εάν κάνετε κράτηση ως εταιρεία, θα χρεωθεί ολόκληρο το τέλος μαθημάτων για ακυρώσεις που έγιναν σε λιγότερες από 14 εργάσιμες ημέρες πριν από την πρώτη ημερομηνία έναρξης του μαθήματος. Οι ακυρώσεις μπορούν να παραληφθούν είτε τηλεφωνικώς ηλεκτρονικά στο e-mail: info@rescuetraining.gr. Αυτό ισχύει τόσο για προγραμματισμένα μαθήματα όσο και για ομαδικές κρατήσεις.
 4. Εάν κάνετε κράτηση ως άτομο, σε λιγότερες από 14 εργάσιμες ημέρες πριν από την πρώτη ημερομηνία έναρξης του μαθήματος μπορείτε να ακυρώσετε την κράτησή σας. Αυτό ισχύει τόσο για προγραμματισμένα μαθήματα όσο και για ομαδικές κρατήσεις. Οι ακυρώσεις μπορούν να γίνουν μέσω τηλεφώνου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@rescuetraining.gr.
 5. Μπορείτε να μεταφέρετε τη συμμετοχή υποψηφίου υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβουμε αυτό το αίτημα τουλάχιστον 14 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του μαθήματος. Αν κάνετε κράτηση για ένα μάθημα λιγότερο από 14 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του μαθήματος, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε μεταφορά εκτός από την περίπτωση ασθένειας και μας προσκομίσετε ιατρικό πιστοποιητικό. Οι αιτήσεις μεταφοράς μπορούν να παραληφθούν ηλεκτρονικά (info@rescuetraining.gr) και μπορεί να υπόκεινται σε πρόσθετες χρεώσεις.
 6. Μπορείτε να μεταφέρετε το δικαίωμα συμμετοχής σας αποκλειστικά ανάμεσα σε ίδιες διοργανώσεις εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους από τη δήλωση συμμετοχής σας και πληρωμής. Το δικαίωμα μεταφοράς της συμμετοχής σας μπορεί να ασκηθεί έως και τρεις φορές.
 7. Δεν θα ισχύουν χρεώσεις σε καμία αίτηση μεταφοράς που λαμβάνουμε, υπό τον όρο ότι θα παραληφθεί τουλάχιστον 14 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του μαθήματος. Σε τυχόν αιτήματα μεταφοράς που έγιναν σε λιγότερες από 14 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του μαθήματος, θα υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση το 50% του κόστους συμμετοχής στο επόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
 8. Οι αντικαταστάσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον η αίτηση παραληφθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης του μαθήματος, ηλεκτρονικά στο e-mail: info@rescuetraining.gr.

Συμμόρφωση

 1. Έχουμε νόμιμο καθήκον να προμηθεύουμε τα αγαθά και τις υπηρεσίες σύμφωνα με τη Σύμβαση και δεν θα έχουμε συμμορφωθεί εάν δεν πληρούνται οι ακόλουθες υποχρεώσεις.
 2. Με την παράδοση, τα Αγαθά θα είναι:
  • ικανοποιητικής ποιότητας
  • να είστε εύλογα κατάλληλοι για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο αγοράζετε τα Αγαθά τα οποία, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, μας γνωστοποιήσατε (εκτός αν δεν βασίζεστε ή δεν είναι λογικό να βασίζεστε στην ικανότητά μας και την κρίση) και να είναι κατάλληλη για οποιονδήποτε σκοπό εκτελείται από εμάς ή που ορίζεται στη Σύμβαση και
  • σύμφωνα με την περιγραφή τους.
 3. Δεν είναι αποτυχία συμμόρφωσης εάν η αποτυχία έχει την προέλευσή της στα υλικά       σας ή της δυνατότητες σας ή οποιαδήποτε δική σας ευθύνη.
 4. Θα προσφέρουμε τις Υπηρεσίες με λογικές δεξιότητες και φροντίδα.
 5. Σε σχέση με τις Υπηρεσίες, οτιδήποτε σας λέμε ή γράφουμε, οτιδήποτε άλλο λέει ή γράφει σε εσάς για λογαριασμό μας, για εμάς ή για τις Υπηρεσίες, είναι όρος της Σύμβασης (την οποία οφείλουμε να τηρήσουμε) εάν το λαμβάνετε υπόψη όταν αποφασίζετε να συμμετάσχετε στην παρούσα Σύμβαση ή όταν λαμβάνετε οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τις Υπηρεσίες μετά τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης. Οτιδήποτε λαμβάνετε υπόψη εξαρτάται από οτιδήποτε το χαρακτήρισε και σας ειπώθηκε ή σας έγραφε ή γράφτηκε από εμάς ή για λογαριασμό μας για την ίδια περίσταση και οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτήν που έχει συμφωνηθεί ρητά μεταξύ μας (πριν από την είσοδο στην παρούσα σύμβαση ή αργότερα ).

Διάρκεια, τερματισμός και αναστολή

 1. Η Σύμβαση συνεχίζεται όσο μας υποχρεώνει να παρέχουμε τις Υπηρεσίες.
 2. Είτε εσείς ή εμείς μπορούμε να καταγγείλουμε τη Σύμβαση ή να αναστείλουμε τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή με γραπτή ειδοποίηση τερματισμού ή αναστολής προς την άλλη πλευρά εάν αυτή ή η άλλη:
  •  διαπράττει σοβαρή παράβαση ή σειρά παραβάσεων που έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρή παράβαση της Σύμβασης και η παραβίαση είτε δεν μπορεί να καθοριστεί είτε δεν έχει καθοριστεί εντός 30 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση ή
  • υπόκειται σε οποιοδήποτε βήμα προς την πτώχευση ή την εκκαθάρισή του.
 3. Για τη λύση της Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, κανένα από τα αντίστοιχα εναπομείναντα δικαιώματα και υποχρεώσεις μας δεν θα επηρεαστεί.

Ιδιωτικότητα

 1. Η ιδιωτική σας ζωή είναι σημαντική για εμάς. Σεβόμαστε το απόρρητό σας και συμμορφωνόμαστε με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία.
 2. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις πρέπει να διαβάζονται παράλληλα με τις πολιτικές μας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής απορρήτου και της πολιτικής cookies που μπορούν να βρεθούν:
 3. Για τους σκοπούς αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων:
  • «Νόμοι για την προστασία δεδομένων»: κάθε εφαρμοστέος νόμος σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της οδηγίας 95/46 / ΕΚ (οδηγία για την προστασία των δεδομένων) ή του GDPR.
  • Ως «GDPR» νοείται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.
  • «Ελεγκτής δεδομένων», «Προσωπικά δεδομένα» και «Επεξεργασία» έχουν το ίδιο νόημα όπως στο GDPR.
 4. Είμαστε υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε για την παροχή των υπηρεσιών και των αγαθών μας σε εσάς.
 5. Όπου μας δίνετε Προσωπικά Δεδομένα, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες και αγαθά σε εσάς, επεξεργαζόμαστε αυτά τα προσωπικά δεδομένα κατά την παροχή των Υπηρεσιών και των Αγαθών σε εσάς, θα συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας που επιβάλλονται από τους Νόμους περί Προστασίας Δεδομένων:
  • πριν ή κατά τη στιγμή της συλλογής προσωπικών δεδομένων, θα προσδιορίσουμε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται οι πληροφορίες.;
  • θα σεβαστούμε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Και
  • θα εφαρμόσουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή.
 6. Για οποιεσδήποτε έρευνες ή καταγγελίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@rescuetraining.gr

Οι διάδοχοι και οι υπεργολάβοι μας

 1. Οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να μεταβιβάσει το όφελος της παρούσας σύμβασης σε κάποιον άλλο και θα παραμείνει υπεύθυνο έναντι του άλλου για τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση. Ο Προμηθευτής θα ευθύνεται για τις πράξεις οποιωνδήποτε υπεργολάβων που επιλέγει να βοηθήσει στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

Περιπτώσεις που δεν ελέγχονται από καμία πλευρά

 1. Σε περίπτωση τυχόν αποτυχίας ενός συμβαλλομένου μέρους λόγω περίστασης που υπερβαίνει τον δικό του έλεγχο:
  • το συμβαλλόμενο μέρος θα συμβουλεύσει το άλλο μέρος το συντομότερο δυνατόν · και
  • οι υποχρεώσεις του μέρους αναστέλλονται στο μέτρο που είναι εύλογο, υπό την προϋπόθεση ότι το μέρος αυτό θα ενεργήσει εύλογα και δεν θα ευθύνεται για τυχόν αποτυχία που δεν θα μπορούσε ευλόγως να αποφύγει, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει τα ανωτέρω δικαιώματα του Πελάτη σχετικά με την παράδοση και το δικαίωμα ακύρωσης παρακάτω.

Εξαιρούμενη ευθύνη

 1. Δεν εξαιρούμε την ευθύνη για: (i) οποιαδήποτε δόλια πράξη ή παράλειψη, ή (ii) θάνατο ή σωματική βλάβη που προκαλείται από αμέλεια ή παραβίαση των άλλων νομικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή. Με την επιφύλαξη αυτού, δεν ευθυνόμαστε για (i) ζημία η οποία δεν ήταν λογικά προβλέψιμη και για τα δύο μέρη τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης ή (ii) απώλεια (π.χ. απώλεια κέρδους) για την επιχείρησή σας, το εμπόριο, τη βιοτεχνία ή το επάγγελμά σας η οποία δεν θα υποστεί ένας Καταναλωτής – επειδή πιστεύουμε ότι δεν αγοράζετε τις Υπηρεσίες και τα Προϊόντα εξ ολοκλήρου ή κυρίως για την επιχείρηση, το εμπόριο, τη βιοτεχνία ή το επάγγελμά σας.
 2. Η Rescue Training International δεν φέρει καμία ευθύνη για την επιστροφή των τελών ή για οποιαδήποτε άλλη ποινή θα πρέπει να ακυρωθούν λόγω πολέμου, πυρκαγιάς, αποκλεισμού απεργίας, βιομηχανικής ενέργειας, θύελλας, ατυχήματος, αστικής διαταραχής ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας πέρα από τον έλεγχό τους .

Κυρίαρχος νόμος, δικαιοδοσία και παράπονα

 1. Η Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξω-συμβατικών θεμάτων) διέπεται από το δίκαιο της Κύπρου.
 2. Οι διαφορές μπορούν να υποβληθούν στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κύπρου.
 3. Προσπαθούμε να αποφύγουμε τυχόν διαφωνίες, επομένως αντιμετωπίζουμε τα παράπονα ως εξής: Σε περίπτωση διαφωνίας, οι πελάτες θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας για να βρούμε μια λύση. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε με μια κατάλληλη λύση εντός 5 ημερών.
 4. Εάν έχετε οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο ή κάποια από τις υπηρεσίες που παρέχουμε, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στον παραπάνω αριθμό και θα προσπαθήσουμε να το επιλύσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις και Ακυρότητα

 1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Θεωρείται ότι αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις (όπως τροποποιήθηκαν) κατά την επόμενη χρήση του ιστοτόπου μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση.