Λάρισα 18 & 19 / 10 / 2014


Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών της Rescue Training International | First Aid Training το οποίο διοργανώθηκε στις 18 & 19 Οκτωβρίου 2014 στη Λάρισα.

Συμμετείχαν 15 εκπαιδευόμενοι οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία το Θεωρητικό και το πρακτικό μέρος του προγράμματος, καθώς επίσης επέτυχαν στη διαδικασία της αξιολόγησης προς απόκτηση της αντίστοιχης πιστοποίησης!

Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν ελπίζοντας πως ανταποκριθήκαμε για μια ακόμη φορά στις προσδοκίες των εκπαιδευομένων!