Νέα Διεθνής Έγκριση για τη Rescue Training International


Νέα διεθνής επιτυχία για τη Rescue Training International καθώς μια ακόμη διεθνής έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος προστέθηκε στη λίστα των αναγνωρίσεων της RTI.

Η Βρετανική Ένωση Κανόε (British Canoe Union) ενέκρινε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “RTI Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών” κρίνοντάς το επίσης κατάλληλο για όλους τους προπονητές του κλάδου τόσο στη Μεγάλη Βρετανία όσο και διεθνώς.

Η Πιστοποίηση της Πλήρους Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών της Rescue Training International αποτελεί ακόμη ένα επίσημο τυπικό προσόν, για όλους όσους δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στη Μεγάλη Βρετανία!

Σχολιάστε