Απαιτούμενος χρόνος, διαδικασίες και κόστος εκπαίδευσης

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να λάβω την απαραίτητη Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών;

Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης εξαρτάται από τα αντικείμενα στα οποία θα επιλέξετε να εκπαιδευτείτε. Για παράδειγμα, η εκπαίδευση στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) ενήλικα διαρκεί 4 ώρες. Αν συνδυαστεί με τον Εξωτερικό Αυτόματο Απινιδωτή (ΑΕΑ) διαρκεί 6 ώρες. Αν επιλέξετε μια πλήρη εκπαίδευση πρώτων βοηθειών RTI θα έχει διάρκεια 18 ώρες (2 ημέρες) καθώς αυτή περιλαμβάνει Πρώτες Βοήθειες για παιδιά και βρέφη, Πρώτες Βοήθειες Ενηλίκων, όπως επίσης και τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (Α.Ε.Α.).

Προκειμένου να πιστοποιηθώ ως Πάροχος Πρώτων Βοηθειών πρέπει να δώσω εξετάσεις;

Έπειτα από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής σας διενεργείται μια διαδικασία αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου και την επίδειξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων πρώτων βοηθειών. Όλα τα αντικείμενα αξιολόγησης είναι βασισμένα στην εκπαίδευση που θα έχετε ήδη λάβει.

Ποια είναι η χρονική ισχύς του Πιστοποιητικού Πρώτων Βοηθειών που θα λάβω;

Η διάρκεια ισχύος του κάθε Πτυχίου Πρώτων Βοηθειών ανεξάρτητα από τον φορέα έκδοσής του, είναι 2 έτη. Λίγες ημέρες πριν τη λήξη της ισχύος του πιστοποιητικού πρώτου βοηθειών, ο κάτοχος θα πρέπει να παρακολουθήσει το ίδιο Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών, προκειμένου να τεθεί και πάλι σε ισχύ το πιστοποιητικό. Η χρονική διάρκεια και το κόστος της επανεκπαίδευσης είναι πολύ μικρότερα.

Ποιο είναι το κόστος συμμετοχής στα Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών της Rescue Training International;

Το κόστος κάθε προγράμματος διαφέρει ανάλογα με τις επιλογές που θα κάνετε. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις τιμές των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων στον τιμοκατάλογό μας.

Κάθε πότε διοργανώνονται Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών;

Κατά τη διάρκεια του έτους διοργανώνουμε διάφορα σεμινάρια πρώτων βοηθειών σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος και της Κύπρου. Μπορείτε να δείτε τον αναλυτικό πίνακα στα Προγραμματισμένα Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών.

Μπορώ να παρακολουθήσω τα Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών όποτε με εξυπηρετεί;

Μπορείτε να επιλέξετε ποιο από τα προγράμματα πρώτων βοηθειών που διαθέτουμε καλύπτει τις δικές σας απαιτήσεις και συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής ή να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να ορίσουμε ημερομηνία εκπαίδευσης μόνο για εσάς.